Barns rättigheter

publicerat i Allmänt, Förskola;
Igår firades FN's Barnkonvention stort i Norrköping. Och det är verkligen något som är värt att fira! 

För er som inte har full koll över vad Barnkonventionen handlar om så kan jag bjuda på lite fakta här:

Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:
  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. 196 länder har skrivit under och för­bundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte rati­ficerat barn­konven­tionen. 

I Sverige kommer dessutom Barnkonventionen att bli lag. 

I Norrköping firade vi Barnkonventionen genom att tända "Tusen lyktor" i regnbågens färger (Allas lika värde) skapade av förskolebarn och utställda i form av ett träd (Hållbar framtid) ute på Holmentorget och sång & musik i Värmekyrkan. På scenen stod som vanligt ett gäng av Svanen förskolas (mitt älskade jobb) äldsta barn och sjöng. Denna gång tillsammans med Ayla Kabaca från Bolibompa och Parodistjärnan Daniel Norberg, och musiker från Svenska salongsorkestern ur Norrköpings symfoniorkester. 

Ha en fin start på den nya veckan!! KRAMAR 

Taggar: Allas lika värde, Ayka Kabaca, Barnkonventionen, Daniel Norberg, FN's konvention, Holmentorget, Hållbar framtid, Norrköping, Norrköpings kommun, Norrköpings symfoniorkester, Regnbågsfärger, Svanen förskola, Sveriges salongsorkester, Tusentals lyktor, Värmekyrkan;

Kommentarer :

1:a kommentar, skriven , av Anonym:

Viktig dag💕/ Mikaela

Kommentera inlägget här :